zamknij menu
logotypy projektów unijnych Budowa ciepłowni geotermalnej w miescie Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
ul. Przesmyk 1 62-600 Koło tel. 63 26 17 010    Deklaracja Dostępności

Informacje ogólne

Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wcześniej Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałów należy do Gminy Miejskiej Koło.

Kapitał podstawowy – 9 366 udziałów po 620 zł o łącznej wartości 5 806 920,00 zł.

Przedmiotem działalności spółki jest działalność koncesjonowana i niekoncesjonowana.

Zakład posiada koncesję na wytwarzanie ciepła a także koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Działalność Zakładu skupia się przede wszystkim na:

  • Produkcji, przesyle i sprzedaży ciepła (działalność koncesjonowana),
  • Eksploatacji, konserwacji i remontach urządzeń ciepłowniczych będących w zarządzie Spółki,
  • Programowaniu i koordynacji ciepłownictwa na terenie miasta Koła,
  • Prowadzeniu usług remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie ciepłownictwa,
  • Prowadzeniu inwestycji i modernizacji urządzeń ciepłowniczych.

Na podstawie art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478) Geotermia Koło Sp. z o.o. informuje, o udziale procentowym wyprodukowanej energii cieplnej z różnych typów instalacji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w roku 2023:

  • udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - 19,32 % 
  • udział ciepła z instalacji termicznego przekształcenia odpadów - 0 %
  • udział ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych - 0 %

 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wp,c = 1,277

Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła ηH = 0,86

Dodane: 24 Wrzesień 2020  20:10:25    Ostatnia aktualizacja: 22 Styczeń 2024  11:29:20
Opublikował: Administrator Strony

Geotermia

Zachęcamy do lektury informacji zawartych na niżej wymienionych stronach

Pogotowie ciepłownicze
24h/7 dni w tygodniu


502 247 505 - TECHNIK DYŻURNY
63 26 17 030 - CIEPŁOWNIA
Kontakt
pon-pt: 7:00 - 15:00


63 26 17 010
fax. 63 26 17 011
GEOTERMIA KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010

GEOTERMIA Koło 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona stworzona przez F&A MEDIA